Logga

Har ni ingen logga idag, eller behöver ni hjälp att omarbeta er befintliga logga?
Vi på MASH Design kan hjälpa dig med att ta fram en logga som passar bra för tryck och i sociala medier. 

Maila [email protected] för mer information.